Menighedsplejens aflastningstjeneste

Menighedsplejen har en aflastningstjeneste for demente, den hedder Menighedsplejernes Aflastningstjeneste.

Vi kommer ud i hjem i hele Odense, hvor der er en dement, således at den raske ægtefælle eller andre pårørende kan få et frirum. Vi yder omsorg, ikke pleje og er der 2-3 timer om ugen.

Alle kan kontakte os, eller vi får henvendelser fra demenskoordinatorer i Odense kommune.

Vi har 10 aflastere, men vi vil gerne have flere, gerne med baggrund i sundhedssektoren. Alle kan bruges, blot de har hjertet med, da vi har borgere på venteliste.

Vi afholder kurser og møder, så alle er klædt på til opgaven. Udgifter til transport betales af os.

I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer bliver der arrangeret ferietur for demente og deres pårørende i Søster Katinkas hus i Sæby. Der bliver medsendt 2 frivillige hjælpere fra Odense, således at både transport og ophold kan foregå i trygge rammer.

Højskolecafé

Menighedsplejens aflastningstjeneste i Odense afholder en månedlig højskolecafe for deltagere med demens, deres familier, venner, netværk og andre interesserede. 

Højskolecaféerne har til formål at give et friskt pust og et frirum i hverdagen for pårørende til demensramte - og give de deltagere, der har demens mulighed for at invitere netværket til fælles positive oplevelser.
Pris: 30 kr. for kaffe og kage.

Foredrag om Reden Odense Tirsdag 7. september kl. 13.30-15.30
Reden Odense er et anonymt værested, som har til formål at lindre og forbedre livssituationen for danske og
udenlandske kvinder, der er havnet i en svær situation grundet stof- og alkoholmisbrug, prostitution, psykisk
sygdom, fattigdom og hjemløshed. Reden yder omsorg, skadesreduktion og rådgivning til kvinderne med udgangspunkt
i deres individuelle behov.
Ved Camilla Kallan Larsen, sygeplejerske

 

 

 

 

Præst på prærien Tirsdag 12. oktober kl. 13.30-15.30
Kirsten og Jørgen Flensted-Jensen fortæller om 4 vintermåneder i den danske kirke i Edmonton, som ligger på den canadiske prærie tæt ved Rocky
Mountains. I ord og billeder fortællesom et gensyn med Canada og om et møde med en dansk immigrantmenighed.
De fortæller og viser billeder fra livet blandt danske indvandrere, der forlod Danmark for mere end 50 år sidenmen stadig har stor kærlighed til deres gamle fædreland.

 

 

 

Osse li´ på en studs” – mit eventyrlige liv Tirsdag 9. november kl. 13.30-15.30
Per Pallesen er landskendt som den opblæste tjener Boldt fra Matador
eller som Mathiesen med blotterkittel og hinkestensbriller. Foredraget byder på masser af fortællinger fra et eventyrligt sceneliv og anekdoter om elskede (og ikke-elskede) skuespillerkollegaer. Der har været flest lyse
stunder i Per Pallesens liv, men et langt liv har også budt på svære perioder
– også det fortæller Per Pallesen ærligt om.

Arrangør: Emmy Rasmussen, Menighedsplejernes
Aflastningstjeneste.
Tlf. 66 15 86 30.
Mail: emmy.rasmussen@webspeed.dk