Menighedsrådets udvalg

Der er en del udvalg under menighedsrådet, som arbejder med hver deres område. Nogle har mange opgaver året igennem, og andre holder færre møder og har færre opgaver, men er alligevel vigtige brikker i det store 'puslespil'.

Du er velkommen til at henvende dig til en af medlemmerne i et udvalg, hvis du synes du har en god idé eller et spørgsmål til vedkommende. Se under menupunktet Kontakt menighedsrådet.

 

Møde form

Deltager

Forretningsudvalg

Kordegnen sekretær, 1-2 præster, formand, næstformand, kontaktperson og kasserer.

Valgbestyrelse

Birthe Ottosen, Karin Andersen, Jonas Hennild og kordegnen sekretær.

Musikudvalg

Organist Michael Lyngvig Thomsen, Vibeke Blom, Birgit Johansen og Janne Onslev.

Mødeudvalg

Linda Brøndgaard Jensen, Karin Andersen, Birthe Ottosen, Janne Onslev og Birgit Johansen, Kirsten Brochstedt.

Børneudvalg

Linda Brøndgaard Jensen, Kirsten Saugaard, Jonas Hennild og Karin Andersen.

Ungeudvalg

Jonas Hennild og Andreas Lynge Petersen.

Gudstjenesteværksted

Linda Brøndgaard Jensen, Jonas Hennild, Marie Vinterlys, Marianne Skovsted, Andreas Lynge Petersen og Vibeke Blom.

Frivilligudvalg

Kirsten Saaugaard, Jonas Hennild, Birthe Ottosen, Britta Høgild, Janne Onslev og Birgit Johansen.

Kommunikationsudvalg

Kirsten Saaugaard, kordegn: Peder Rønnow, Vibeke Blom, Birthe Ottosen og Jonas Hennild og Marianne Skovsted (kun i blad-arbejde: Linda Brøndgaard Jensen).

Kirke- og kulturmedarbejderudvalg

Kirsten Saaugaard, Linda Brøndgaard Jensen og Marie Vinterlys.

Spis-Sammen-udvalg

Kirsten Saaugaard, Karin Andersen, Janne Onslev, Marianne Skovsted, Britta Høgild.

Udvalg for 'Grøn kirke'

Jonas Hennild, (kirkeværge spørges), Per Brochstedt, kirketjener ad hoc

Udvalg studietur/inspirationsdag

Ad hoc

Udvalg Herreklub 

Repræsentant: Ole Porsbo.

Udsmykningsudvalg

Vibeke Blom, Marie Vinterlys, Andreas Lynge Petersen og Per Brochstedt.

Bygningsudvalg

Marianne Skovsted, Carsten Sørensen, John Klit Johansen, arbejdsiljørepræsentant og kasserer ad hoc.

Udvalg til indretning af have i Ø85 (ad hoc)

Anne-Gerd Bonde, Birgit Johansen og Kirsten Saaugaard.

Sognets Menighedspleje

Repræsentanter: Jonas Hennild og Birthe Ottosen.

Folkekirkens Skoletjeneste

Repræsentatner: Linda Brøndgaard Jensen, Kirsten Saaugaard

Tværkulturelt Samarbejde

Repræsentant: Marianne Skovsted

Sogneindsamling

Kirsten Saaugaard, Peder Rønnow, (Jonas Hennild og Linda Brøndgaard)

Den fynske sorggruppe for børn og unge

Repræsentant: Linda Brøndgaard Jensen.

KFUM og KFUK

Jonas Hennild

FDF Odense Musikkreds Ole Porsbo

Møde form

Deltager