Menighedsrådet

Munkebjerg Sogns menighedsråd består af 11 medlemmer og et antal suppleanter, der alle er valgt for en 2-årig periode. Desuden 2 præster, som også er medlemmer af rådet.

Menighedsrådsvalg september 2022
Ved valget i 2022 blev følgende valgt til menighedsrådet i Munkebjerg kirke (alle er på valg hver gang):

Fra venstre: Vibeke Blom, Andreas Lynge Petersen, Birthe Ottosen, Birgit Johansen, Linda Brøndgaard Jensen (præst), Jonas Bjertrup Hennild (præst), Janne Dorte Dejgård Onslev, Anna-Britta Bøgelund Høgild, Ole Nicolai Porsbo, Karin Lund Andersen, Kirsten Nielsen Brochstedt og Marianne Skovsted.
De tre nye medlemmers navne er understregede. Aktuelt er Inger Porsbo også indtrådt som medlem.

De to præster er 'fødte' medlemmer af menighedsrådet og ikke valgte.

 

Som stedfortrædere blev Inger Elsebeth Palludan Porsbo, Per Brochstedt og Anne-Gerd Bonde valgt.

 

   Menighedsrådsmøder

Menighedsrådet

Marianne Skovsted

Marianne Skovsted (menighedsrådsformand)
Øksnebjergvej 35, 5230 Odense M
Tlf. 2249 0070

Anne-Britta Bøgelund Høgild (kontaktperson)

Karin Lund Andersen

Karin Andersen

Vibeke Blom

Vibeke Blom

Birthe Ottosen (Næstformand)

Birthe Ottosen

Janne Dorte Dejgård Onslev

Janne Onslev

Birgit Johansen

Birgit Johansen

Andreas Lynge Petersen

Andreas Lynge Pedersen

Inger Elsebeth Palludan Porsbo 

Anne-Britta Høgild

Ole Nicolai Porsbo (kasserer) 

Ole Porsbo
Kirsten Brochstedt

Kirsten Nielsen Brochstedt