Kirken og dens historie

Vores værdier

Munkebjerg kirke ønsker at være en åben og imødekommende kirke.
Vi vil gerne engagere mennesker og få dem til at opleve, at kirken er levende og rummelig. 
Vi ønsker at styrke det diakonale arbejde i sognet og fremme samarbejdet med de frivillige ved kirken.
Det er vigtigt, at kirken har et godt og frugtbart samarbejde med både skolerne og de andre institutioner i sognet.
Kirken skal være en del af det øvrige samfund, og derfor er du også velkommen.

Munkebjerg sogn

Munkebjerg er et af Odenses yngste sogne. Det blev skabt i 1953, da markerne øst for Hjallesevej var blevet udstykket til parcelhuse og boligblokke med ca. 8000 indbyggere. Men kampen for at få egen kirke var lang og sej.

Kirkeplanerne blev ustandselig forkastet og forsinket, og beboerne måtte i mange år nøjes med det lille missionshus Tabor på hjørnet af Reventlowsvej og Munkebjergvej. I 1961 lykkedes det dog. Munkebjerg sogn kunne indvie en af byens mest markante og moderne kirker – og den eneste, der er sekskantet.

Selvom den ligger i sognets udkant, er den blevet et midtpunkt med aktiviteter ugen igennem for sognebørn i alle aldre. Læs meget mere om kirken og sognet i bogen 'På Munkenes Bjerg, Munkebjerg Sogn 1953-2003' af Anders Wedel Berthelsen.

Præster i Munkebjerg kirke

 
Knud Nørholm 1953-1965
Arne Hansen 1955-1957
Knud Tage Andersen 1957-1961
Johannes Esbech 1961-1970
Jens Møller 1965-1989
Asger Smitt 1970-1994
Erik Strid 1981-1999
Werner Fischer-Nielsen 1989-1998
Annette Thomsen 1995-2015
Henrik Johannessen 1999-2012
Jens Buchwald Andersen 1999-2012
Vita Andreasen 2012-2015
Jonas Bjertrup Hennild 2015-
Linda Brøndgaard Jensen 2015-

Vejkirke

Munkebjerg Kirke er en af de 159 danske kirker, der kalder sig „vejkirker“. Det er kirker, som man kan regne med er åbne i et bestemt tidsrum i dagtimerne.

En fremlagt vejkirkefolder giver orientering om de forskellige kirkers seværdigheder, og ikke mindst hvordan og hvornår du kan anvende kirken som dit personlige andagtsrum. Se folderen på vejkirker.dk