Fællesklang Odense

Fællesklang er et rytmisk kor for unge på 18-35 år.
Det kræver ikke erfaring eller optagelsesprøve, men derimod, at du kommer regelmæssigt til øvningerne på tirsdage aftener.