Dåb og navngivning

Barnedåb

Ved dåb henvender man sig til kirkekontoret (tlf. 66 12 02 90) for at aftale en dato. Det er (med få undtagelser) altid om søndagen ved højmessen kl. 10, der er dåb.

Før dåben holdes der en samtale med præsten, hvor dåbsritualet gennemgås, og hvor I har lejlighed til at stille de spørgsmål, som I måtte have.

Kirkekontoret skal have en liste med navne og adresser på 2-5 faddere, som er vidner på, at barnet er blevet døbt, og som forpligtiger sig til at oplære barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet er blevet voksen. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, som i Folkekirken anerkendes som en ret kristen dåb. En fadder må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund. Ved dåben bæres barnet enten af en af forældrene, eller af en af fadderne. 

Tilmelding til dåb skal ske senest 14 dage før den søndag, hvor dåben skal finde sted. Men tilmeld jer gerne i god tid, da det er begrænset hvor mange dåb, der kan være under en højmesse.

Navngivning

Alle borgere skal have et fornavn og et efternavn. Man kan have flere fornavne og mellemnavne, men kun ét efternavn.

Som forældre skal du sørge for at dit barn får et navn inden det fylder 6 måneder.

Navngivning kan ske ved dåb i folkekirken eller ved digital anmeldelse til kirkekontoret på www.borger.dk


Hvad skal barnet hedde? 
Det er ikke kun fantasien, der sætter grænser, når I skal vælge det helt rigtige navn til jeres barn. Navnet skal være godkendt af familiestyrelsen, der har en lang liste over alle godkendte navne i Danmark. Man kan evt. søge om at få et nyt navn godkendt. 
Kordegnen på kirkekontoret kan også rådgive om navnelovgivningen.