Menighedspleje

Menighedsplejens aflastningstjeneste

Menighedsplejen har en aflastningstjeneste for demente, den hedder Menighedsplejernes Aflastningstjeneste.

Vi kommer ud i hjem i hele Odense, hvor der er en dement, således at den raske ægtefælle eller andre pårørende kan få et frirum. Vi yder omsorg, ikke pleje og er der 2-3 timer om ugen.

Alle kan kontakte os, eller vi får henvendelser fra demenskoordinatorer i Odense kommune.

Vi har 10 aflastere, men vi vil gerne have flere, gerne med baggrund i sundhedssektoren. Alle kan bruges, blot de har hjertet med, da vi har borgere på venteliste.

Vi afholder kurser og møder, så alle er klædt på til opgaven. Udgifter til transport betales af os.

I samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer bliver der arrangeret ferietur for demente og deres pårørende i Søster Katinkas hus i Sæby. Der bliver medsendt 2 frivillige hjælpere fra Odense, således at både transport og ophold kan foregå i trygge rammer.

Højskolecafé

Menighedsplejens aflastningstjeneste i Odense afholder en månedlig højskolecafe for deltagere med demens, deres familier, venner, netværk og andre interesserede. 

Højskolecaféerne har til formål at give et friskt pust og et frirum i hverdagen for pårørende til demensramte - og give de deltagere, der har demens mulighed for at invitere netværket til fælles positive oplevelser.
Pris: 30 kr. for kaffe og kage.

Arrangør: Emmy Rasmussen, Menighedsplejernes
Aflastningstjeneste.
Tlf. 66 15 86 30.
Mail: emmy.rasmussen@webspeed.dk