Parkering

Der er parkeringsmulighed 3 steder ved Munkebjerg kirke:

- På kirkens lille p-plads markeret ved grå sten
- Langs cykelstien på Østerbæksvej
- På p-pladsen på modsatte side af Østerbæksvej lige overfor kirken (indkørsel ved butikstorv).