Fødsel og dåb

Tillykke med jeres nyfødte barn!

Alle fødsler i Danmark skal anmeldes til det lokale kirkekontor - i det sogn, hvor den nybagte mor har bopælsadresse - senest 14 dage efter fødslen - det siger loven. 

Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen.

Du kan anmelde dit barns fødsel via www.borger.dk

Evt. kopi af opholdstilladelse, pas eller indfødsretsbevis, hvis forældrene ikke er danske statsborgere eller EU-borgere.

Faderskab og forældremyndighed

Hvis I er gift med hinanden, bliver faderskabet automatisk registreret ved anmeldelsen af barnets fødsel. Hvis I ikke er gift med hinanden og sammen ønsker at varetage omsorg og ansvar for barnet, kan I afgive en omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk. Faderskabet bliver derved fastslået, og I får fælles forældremyndighed.

Barnedåb

Ved dåb henvender man sig til kirkekontoret (tlf. 66 12 02 90) for at aftale en dato. Det er (med få undtagelser) altid om søndagen ved højmessen kl. 10, der er dåb.

Før dåben holdes der en samtale med præsten, hvor dåbsritualet gennemgås, og hvor I har lejlighed til at stille de spørgsmål, som I måtte have.

Kirkekontoret skal have en liste med navne og adresser på 2-5 faddere, som er vidner på, at barnet er blevet døbt og som forpligtiger sig til at oplære barnet i den kristne tro, hvis forældrene dør, inden barnet er blevet voksen. Fadderne skal være døbt med en kristen dåb i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, som i Folkekirken anerkendes som en ret kristen dåb. En fadder må ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund. Ved dåben bæres barnet enten af en af forældrene, eller af en af fadderne. 

Tilmelding til dåb skal ske senest 14 dage før den søndag, hvor dåben skal finde sted. Men tilmeld jer gerne i god tid, da det er begrænset, hvor mange dåb, der kan være under en højmesse.