Minikonfirmander

Forår og efterår kommer der børn, som går i 3. klasse på områdets skoler, til kirken for at deltage i minikonfirmand-undervisningen. Via leg, fortælling, sang og drama får de indsigt i kirke og kristendom.

Ordningen med minikonfirmandundervisning blev indført som en frivillig ordning ved kongelig anordning af 9. maj 1994 og tilbydes efterhånden i de fleste sogne i landet. 
Det har vist sig at være en af de mest succesrige nyordninger i Den danske Folkekirke. Mini-konfirmandundervisning er en slags konfirmationsforberedelse i mini- format d.v.s. tilpasset de 9-10 årige.

Igennem tre måneder får mini-konfirmanderne lov til at komme tæt på nogle af kristendommens og livets store spørgsmål. Der arbejdes med bibelhistorier, børnesalmer, film, lege kreative aktiviteter m.m. Og Fadervor læres også.

At deltage i mini-konfirmandundervisning er ikke nogen betingelse for senere at gå til præst og blive konfirmeret, men vi kan varmt anbefale det.

For mere information se vedhæftede fil eller kontakt kirke- og kulturmedarbejder Kirsten Saaugaard på tlf. 4072 8315 eller mail: ks@munkebjergkirke.dk