Medlemskab

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken. Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt,
kan du søge om genoptagelse hos en præst. 

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i "Faderens, Sønnens og Helligåndens navn", kan du blive optaget i Folkekirken
efter samtale med en præst. 

Udmeldelse af Folkekirken
Hvis du ønsker at melde dig ud af Folkekirken, skal du aflevere en kort skriftlig meddelelse herom sammen med din
dåbsattest til kirkekontoret. Meddelelsen skal indeholde dit navn, adresse, cpr-nr. samt underskrift. 

Efter udmeldelse af Folkekirken gælder disse betingelser:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat 
  • Du har ikke længere ret til kirkelig betjening 
  • Når du dør, har du ikke ret til kirkelig medvirken ved din begravelse. 
  • Underret din familie om beslutningen, som skal respekteres. 
    

Læs mere om ind- og udmeldelse på Folkekirken.dk