Kirketjener på fuld tid søges 

 • Kirketjener til Munkebjerg Kirke

  En stilling som kirketjener ved Munkebjerg Kirke, Odense, er ledig 1. maj 2024.

  Stillingen er 37 timer pr. uge.

   

  Kirketjeneren skal varetage følgende opgaver:

  ·        Kirkebetjening ved gudstjenester og kirkelige handlinger

  ·        Rengøring og klargøring af kirkens lokaler og sognehus i samarbejde med rengøringsselskab samt kontakt til håndværkere

  ·        Indkøb og servicering i forbindelse med mødevirksomhed

  ·        Renholdelse af udvendige arealer

  ·        Tilsyn med bygninger i samarbejde med kirkeværgen

  ·        Være ansvarshavende for egen og deltidskollegas vagtplan.

   

  Vi søger en medarbejder, der

  ·        Er positiv og imødekommende og kan være en del af kirkens ansigt udadtil

  ·        Kan arbejde selvstændigt og struktureret

  ·        Er fleksibel og kan navigere i uvante situationer

  ·        Har IT-kendskab på brugerniveau og er fortrolig med elektronisk post og -kalender

  ·        Kan indgå i et struktureret samarbejde med kolleger, frivillige og menighedsråd

  ·        Er bekendt med det folkekirkelige landskab.

   

  For os er de personlige og sociale kompetencer i højsædet, og derfor er din erfaring ikke afgørende, blot du har mod og vilje til at gå ind i arbejdet og har lyst til at lære. Vi kan tilbyde en levende og spændende arbejdsplads, stor indflydelse på eget arbejde og imødekommende kolleger.

   

  Munkebjerg Sogn har 8.455 indbyggere, og der er 8 ansatte i Munkebjerg Kirke. Sognet er kendetegnet ved en aktiv menighed, et engageret menighedsråd og mange frivillige, der bærer en del af aktiviteterne for alle aldersgrupper.

   

  Du kan læse mere om os her på kirkens hjemmeside www.munkebjergkirke.dk

   

  Løn og ansættelse

  Ansættelse sker ved Munkebjerg Sogns Menighedsråd beliggende Østerbæksvej 85-87, 5230 Odense M.

  Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og OAO – Offentliges Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomsten) og Organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.
  Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

   

  Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen.

   

  Der er tre måneders prøvetid, og børneattest indhentes. Menighedsrådet ser gerne, at referencer kan blive indhentet.

   

  Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669 kr. – 372.232 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 288.669 kr. (nutidskroner).

  Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 27.241,13 kr. (nutidskroner).

  OK tillæg på årligt 1.275,12 kr. (nutidskroner)

  Menighedsrådets forslag til lønniveau er 288.669 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

  Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

   

  Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Britta Høgild på 6619 2171 eller på mail til menighedsrådet: 7778fortrolig@sogn.dk

  Ansøgningen skal sendes til 7778fortrolig@sogn.dk og være menighedsrådet i hænde senest 7. april 2024 kl. 12.00.

   

  Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 17. og 18. april.

   

Can't find your question? Call us now: