Konfirmander

Indskrivning og åbent-hus-arrangement

Indskrivning til undervisningen sker i maj eller juni måned i slutningen af 6. klasse. Hvert år inviteres til et åbenthus arrangement - datoen vil stå på hjemmesiden, i kirkebladet samt på skolernes Aula.
De kommende konfirmander og deres forældre udfylder en formular, der vil ligge på kirkens hjemmeside og på skolernes Aula via et link. Ved åbenthus arrangementet hjælper vi med denne indskrivning. 

Ved åbenhus arangementet får I mulighed for at se stedet og høre lidt om konfirmandundervisningen og ikke mindst få oplyst vigtige datoer, hvor der sker noget særligt for konfirmanderne.
Børn, der bor i Munkebjerg sogn, og gerne vil konfirmeres i Munkebjerg Kirke, men ikke går på en af de 3 skoler, er også velkomne til åbenthus arrangementet. 

Konfirmandindskrivning for skoleåret 2024/25

Selve tilmeldingen sker på en særlig formular, som I finder herunder:

Munkebjergskolen A klassen
Munkebjergskolen B klassen
Ejerslykkeskolen
Rosengårdskolen
Ejerslykkeskolens OBS klasse
FØNIX

Konfirmationsundervisningen


Mens det er en forudsætning for selve konfirmationen, at man er døbt, gælder dette ikke forberedelsen, hvor også udøbte er velkomne til at deltage. Ønsker man efter at have gået til præst at blive konfirmeret, holdes der dåb i løbet af året.

I timerne gennemgås en række emner: f.eks. fadervor, trosbekendelsen, de 10 bud, kirkeåret og dets højtider, dåb og nadver. Der sættes fokus på centrale kristne begreber som f.eks. tro, håb, kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed, som belyses ud fra Bibelen, men også med inddragelse af andre medier. Cykelture, dramatiseringer, leg og spil m.m. vil også blive brugt som led i formidlingen af den kristne børnelærdom.

Derudover skal konfirmanderne opnå fortrolighed med gudstjenesten, og skal derfor i årets løb gå regelmæssigt i kirke.
Undervisningen foregår i kirken og varetages af præsterne.

Konfirmationsdatoer

Da St. Bededag ikke længere har status som helligdag, vil konfirmationer i Munkebjerg kirke fremover ligge på følgende
dage:
3. lørdag efter påske (10. maj i 2025)
Munkebjergskolen A klasse
Munkebjergskolen B klasse


3. søndag efter påske (11. maj i 2025)
Munkebjergskolen C klasse
Ejerslykkeskolen
Rosengårdskolen