Kirkens orgel

Kirkens orgel

Kirkens orgel er bygget i 2003 af firmaet Jensen & Thomsen ApS, som er et datterselskab af firmaet Th. Frobenius & Sønner.

Orglet er tegnet af arkitekt, M.A.A. Alan Havsteen-Mikkelsen og er blandt hans sidste arkitektopgaver, idet han uventet døde i december 2002. Den imponerende facade er ca. 11,7 m høj og ca. 5,5 m bred. Vægten af instrumentet andrager ca. 8 tons. Facadepiberne er alle bygget af tin, og den største er godt 6 m lang og vejer ca. 90 kg. Orglet rummer 1739 piber i alt, den mindste er – fraregnet pibefoden – ca. 6 mm lang.

Mensureringen (dvs. størrelsesberegningen) af piberne er foretaget af intonatør Jakob Heinesen, mens selve intonationen er foretaget af intonatør Erik Hult.

Orglet har 25 klingende stemmer og er disponeret således:

Hovedværk
(I. manual, C-c’’’’)

1. Bordun 16’
2. Principal 8’
3. Flûte harmonique 8’
4. Salicional 8’
5. Oktav 4’
6. Blokfløjte 4’
7. Quint 2 2/3’
8. Oktav 2’
9. Terts 1 3/5’
10. Mixtur IV
11. Trompet 8’
12. Vox humana 8’
II – I
Tremulant

Svelleværk
(II. manual, C-c’’’’)

1. Rørfløjte 8’
2. Gamba 8’
3. Vox coelestis 8’ (fra co)
4. Traversfløjte 4’
5. Fugara 4’
6. Nasat 2 2/3’
7. Nathorn 2’
8. Ekkomixtur III
9. Bassethorn 16’
10. Corno 8’
11. Obo 8’
Tremulant

Pedal
(C-g’)

1. Principal 16’
2. Subbas 16’ (transm. af HV Bord. 16’)
3. Oktavbas 8’ (transm. af HV Princ. 8’)
4. Basfløjte 8’ (transm. af HV Fl. harm. 8’)
5. Koralbas 4’ (transm. af HV Okt. 4’)
6. Fagot 16’
7. Basun 8’ (transm. af HV Tromp. 8’)
I – P
II – P
II 4’ – P

Mekanisk traktur & registratur, mekaniske koblinger.
Setzersystem: 7 x 256 kombinationer (system Langvad) + 4 separate kombinationer.
Alle åbne 16’- og 8’-registre er ført ned til C – uden anvendelse af fællesbas eller dækkede piber.
Facaden udgøres af piber fra (udsnit af) Principal 16’, Principal 8’ og Salicional 8’.
Bassethorn 16’ har dulcianfacon og klinger som en blød fransk Cromorne.
Fagot 16’ har fuld bægerlængde på samtlige toner.
Vox humana 8’ har 1/4 afstemt længde C-g’’ og 1/2 afstemt længde på de øvrige. Den har cylindriske lydbægre ovenpå en kort tragtformet fod. I overgangen mellem tragt og cylinder er der anbragt en plade med et hul i midten.


HV, Mixtur IV
C – Gis 11/3’ + 1’ + 2/3’
A – fo 2’ + 11/3’ + 1’ + 2/3’
fiso – a’ 22/3’ + 2’ + 11/3’ + 1’
ais’ – fis’’ 4’ + 22/3’ + 2’ + 11/3’
g’’ – dis’’’ 8’ + 4’ + 22/3’ + 2’
e’’’ – c’’’’ 8’ + 51/3’ + 4’ + 22/3’

SV, Mixtur III
C – H 11/3’ + 1’
co – ho 2’ + 11/3’ + 1’
c’ – h’ 22/3’ + 2’ + 11/3’
c’’ – c’’’ 4’ + 22/3’ + 2’
cis’’’– c’’’’ 8’ + 4’ + 22/3’


Tanker bag orglet i korte træk
Orglet er først og fremmest disponeret med henblik på liturgisk brug under skyldig hensyntagen til det forholdsvis lille kirkerum med en lidt hård efterklang i diskantområdet. De mange grundstemmer og rørstemmer i 16’- og 8’-lejet bidrager til, at orglet også vil kunne spille kirken op, når den er fuld. Klangligt er orglet som udgangspunkt tænkt som en krydsning mellem dansk senklassik og engelsk orgelromantik.

Det usædvanligt store klaviaturomfang kan ved oktavforlægning tjene til at øge orglets klangpalet til stor glæde for især barokmusik, men gør naturligvis også, at man ikke pålægges begrænsninger i sin musikudvælgelse mht. klaviaturomfang.

Svævestemmen benævnes lidt anderledes Vox coelestis 8’, da den er videre mensureret, for at den også skal kunne ”gå” med andre registre end strygestemmerne.

De forholdsvis dybe mixturer skal gavne klangsammensmeltningen i diskanten – navnlig når der skal tages hensyn til akustikken! – og er tænkt til at give en (forhåbentlig) rimelig imitation af de 4’-rørstemmer, rummet næppe vil kunne bære.

De mange pedaltransmissioner fra HV var nødvendige af pladshensyn. At Subbassen er endt som transmissionsstemme (og dermed lidt svagere end normalt), kan dog bruges med fordel, når der skal spilles svagt med lukkede døre i svelleværket.

Spillebordet har et pedalklaviatur, som kan højdereguleres i 2 niveauer, nodestolen kan stilles i 5 forskellige højder og registrene er anbragt i skråtstillede terrasser ud for de respektive manualer.

Dette orgel er i sin grundfilosofi væsentligt anderledes end mange andre orgler på Fyn.