Grøn kirke

Munkebjerg kirke – en 'Grøn Kirke'

Menighedsrådet har de sidste par år haft et udvalg, som har reflekteret over kirkens bæredygtighed. Det har mundet ud i en grøn handlingsplan og indmeldelse i netværket 'Grøn Kirke'.

'Grøn Kirke' er et netværk af kirker, menigheder og organisationer i Danmark, der er registreret som grøn kirke eller grøn kirkelig organisation. En grøn kirke er en kirke, der viser omtanke for Guds skaberværk gennem helt konkrete tiltag, der mindsker belastningen af klima og miljø.

Yderligere informationer om 'Grøn Kirke' netværket kan findes her.