Der er en del udvalg under menighedsrådet, som arbejder med hver deres område. Nogle har mange opgaver året igennem, og andre holder færre møder og har færre opgaver, men kan alligevel være vigtige brikker i det store 'puslespil'.

Du er velkommen til at henvende dig til en af medlemmerne i en gruppe, hvis du synes du har en god idé eller et spørgsmål til vedkommende. Se under menupunktet Medlemmer af menighedsrådet.

Forretningsudvalg Kordegnen sekretær, 1-2 præster, formand, næstformand, kontaktperson, kasserer, Karin Andersen og Birthe Ottosen.
Valgbestyrelse Birthe Ottosen, Karin Andersen, Marie Vinterlys og kordegnen sekretær.
Musikudvalg Organist Michael Lyngvig Thomsen, Vibeke Blom, Birgit Johansen og Anette Pilegaard.
Mødeudvalg Linda Brøndgaard Jensen, Karin Andersen, Birthe Ottosen, Janne Onslev og Birgit Johansen.
Børneudvalg Linda Brøndgaard Jensen, Kirsten Saugaard, Jonas Hennild, og Anne-Gerd Bonde.
Ungeudvalg Jonas Hennild, Andreas Lynge Petersen og Anne-Gerd Bonde.
Gudstjenesteværksted Linda Brøndgaard Jensen, Jonas Hennild, organist Michael L. Thomsen, Karin Sørensen, Birgit Johansen og Vibeke Blom.
Frivilligudvalg Kirsten Saugaard, kirketjener, Birthe Ottosen, Anne-Gerd Bonde, Janne Onslev og Birgit Johansen.
Kommunikationsudvalg Kirsten Saugaard, kordegn Peder Rønnow, Vibeke Blom, Birthe Ottosen, Jonas Hennild og Marianne Skovsted (kun i blad-arbejde: Linda Brøndgaard Jensen).
Kirke- og kulturmedarbejderudvalg Kirsten Saugaard, Anne-Gerd Bonde, Linda Brøndgaard Jensen, Karin Sørensen.
Spis-Sammen-udvalg Kirsten Saugaard, Karin Sørensen, Marie Vinterlys, Anette Pilegaard og Janne Onslev.
Udvalg for 'Grøn kirke' Jonas Hennild, Marie Vinterlys, Carsten Sørensen og kirketjener.
Udvalg for kirkeweekend Kirsten Saaugaard, kirketjener, Anette Pilegaard, Linda Brøndgaard Jensen og Jonas Hennild.
Udvalg studietur/inspirationsdag Kirsten Saaugaard, Anette Pilegaard, Jonas Hennild og Anne-Gerd Bonde.
Udvalg til nyindretning af Ø85 Marianne Skovsted, Anne-Gerd Bonde, Kirsten Saaugaard og Karin Sørensen.
Udvalg Herreklub (ad hoc) Repræsentant ad hoc: Marianne Skovsted.
Udsmykningsudvalg Marianne Skovsted, Karin Sørensen, Vibeke Blom, Anne-Gerd Bonde og Birger Aagaard.
Bygningsudvalg Anne-Gerd Bonde, Carsten Sørensen, John Klit Johansen, Andreas Lynge-Petersen, Marianne Skovsted, Marie VInterlys.
Udvalg til indretning af have i Ø85 (ad hos) Anne-Gerd Bonde, Birgit Johansen og Kirsten Saaugaard.
Repræsentant til Sognets Menighedspleje Linda Brøndgaard Jensen og Birthe Ottosen.
Repræsentant til Folkekirkens Skoletjeneste Jonas Hennild, Kirsten Saaugaard, (Anne-Gerd Bonde suppleant).
Repræsentant til Tværkulturelt Samarbejde Birgit Johansen.
Sogneindsamling ?
Den fynske sorggruppe for børn og unge Repræsentant: Linda Brøndgaard Jensen.